Friday, 13 June 2008

Puolivuositiedoite / Half yearly note

1. puolivuosi, 2008

Kiitos kaikille oppilaille ja vanhemmille, jotka osallistuivat Brisbanen Suomi-koulun toimintaan 1. puolella vuotta, 2008. Jaoimme lapset kolmeen ryhmään iän mukaan, jolloin saimme pienemmät ja helppohoitoisemmat ryhmät. Valtavat kiitokset Seija Sihdolle, joka on ottanut hoitaakseen koulun kahvilan ja jopa järjesti äitienpäiväarpajaiset. Tämä on auttanut varojenkeräyksessä koululle. Lahjoituksia (maitoa, kahvia, teetä ja kaikenlaista kahvileipää) ja apua otetaan kiitollisina vastaan. Jos voit auttaa mitenkään, juttele Seijan kanssa.

Toimintaa

1. lukukaudella katselimme vähän Suomen historiaa ja kieltä. Koristelimme myös pääsiäismunia ja virpomisvarpuja. 2. lukukaudella keskusteltiin luonnosta, kasveista ja eläimistä. Teimme itse myös nätit pikkuset kukkapuskat perhosineen äideille.

Lahjoituksia

Opettajat tarkistelevat kirjalistoja loman aikana, että voimme tilata lisää resursseja lapsille. Jos vanhemmat haluavat tuoda tuliaisiksi koululle kirjoja tai muuta mukavaa Suomenlomalta, toivelista löytyy nyt meidän blogista.


2. puolivuosi, 2008

Seuraava lukukausi alkaa lauantaina 19.07.08 klo 11.00. Tiedottakaa sähköpostilla tiistaihin 15.07.08 mennessä, jos teidän lapsi/lapset tulevat takaisin. Lukukausimaksut maksetaan etukäteen suoraan koulun pankkitilille. Koulumaksut: 1. lapsi – $40.00; 2. lapsi – $20.00; 3. lapsi – $20.00 ja siitä seuraavat – ilmaisia. Kirjatarvikemaksu on vain kerran vuodessa (yleensä vuoden alussa).

Pankkitiedot/Bank Details
Account Name: Brisbane Finnish School Brisbanen Suomi-koulu
Bank: Westpac
Branch: Ashmore, QLD
BSB Number: 034230
Account Number: 273640
Payment reference: Student's name


Poissaolot

Lähetä sähköposti ainakin kaksi päivää ennen poissaoloa. Äkkinäisestä sairauskohtauksesta voit soittaa suoraa opettajalle, niin pian kuin mahdollista. Tällöin säästytään materiaalin hukkaanheitoista ja voidaan järjestää ryhmiä uudelleen, jos on tarve.
MOBILE: Anja Falla 0412 860 454; Henna Halonen 0400 799 612; Liisa Kukkonen 0413 487 289


Toimintaa

3. lukukaudella, olympialaisten lähestyessä (08.08.08), keskustellaan harrastuksista ja urheilusta. Toivomme saavamme järjestettyä Pikku Olympialaiset viimeiselle koulupäivälle 13.09.08. Vanhempien apua ja mielenkiintoa tarvitaan.
Semester I, 2008

Thanks for all the students and parents who participated in the activities of the Brisbane Finnish School during the first half of 2008. We divided the children into three groups according to their ages, which has made the groups smaller and more manageable. A huge thanks goes to Seija Sihto, who has taken it upon herself to look after our coffee service each school day and even organized a Mothers’ Day raffle. This has helped to bring extra money for the school. Donations (milk, coffee, tea and something nice and small to eat ) and help on the day are always welcome. See Seija if you are able to assist in any way.

Activities

Term I we looked at the history and language in Finland. We also decorated eggs and branches for Easter. Term II all the groups have looked at the nature, plants and animals. We also made mini bouquets of flowers for mothers for Mothers’ Day.

Donations

The teachers will be going through booklists over the holidays to order more resources for the children. If any of the parents visiting Finland over the holidays wish to bring a present to donate to the school, there is a wish list now for each group on our blog.

Semester II, 2008


Next term starts on Saturday 19.07.08 at 11.00. Please notify by email by Tuesday 15.07.08, if your child/ren will be continuing. The fees for the second half year are payable in advance directly to the school’s bank account. The fees are: 1st child - $40.00; 2nd child - $20.00; 3rd child - $20.00 and any other child – free. The stationery fee is payable only once a year (usually beginning of each year).

Pankkitiedot/Bank Details
Account Name: Brisbane Finnish School Brisbanen Suomi-koulu
Bank: Westpac
Branch: Ashmore, QLD
BSB Number: 034230
Account Number: 273640
Payment reference: Student's name


Absenteeism

Please email at least two days prior, if your child/ren is not attending school. For sudden illness, please ring the appropriate teacher directly ASAP. This will save wasting resources and allows us to reorganize the groups if necessary.
MOBILE: Anja Falla 0412 860 454; Henna Halonen 0400 799 612; Liisa Kukkonen 0413 487 289


Activities

During Term III, with the Olympics approaching (08.08.08), we’ll be looking at hobbies and sports. We hope to organize our own Mini Olympics on the last day of the term 13.09.08. Parent help and participation is needed.