Friday, 7 December 2007

Tasavallan Presidentin Itsenäisyyspäivätervehdys

TASAVALLAN PRESIDENTIN ITSENÄISYYSPÄIVÄTERVEHDYS
Ulkosuomalaisille yhteisöille 6.12.2007
Kuluvana vuotena vietämme Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlaa. Voimme olla ylpeitä siitä, että pohjoinen, lähtökohdiltaan hyvin köyhä maamme on vuosikymmenien kuluessa kehittynyt sitkeällä työllä pohjoismaiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, joka selviää kovassakin kansainvälisessä kilpailussa. Suomalaisten on syytä olla myös kiitollisia sotiemme veteraanisukupolvelle, joka puolusti itsenäisyyttämme ja jälleenrakensi maatamme.
Tänä päivänä Suomi on osa yhä kansainvälisempää maailmaa. Olemme jäsenenä Euroopan unionissa ja aktiivisesti mukana kansainvälisissä järjestöissä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien toiminnassa. Kuluneiden vuosikymmenien aikana myös talouselämämme on kansainvälistynyt. Suomalaiset yritykset ovat lisänneet ja laajentaneet toimiaan ulkomailla, samalla kun ulkomaalaiset yritykset ovat tuoneet toimintojaan Suomeen.
Kansainvälistyminen näkyy ihmisten lisääntyneenä liikkuvuutena. Suomesta mennään ja Suomeen tullaan työtehtäviin, opiskelemaan, eläkepäiviä viettämään. Ihmiset liikkuvat maasta toiseen jokaisessa elämänkaarensa vaiheessa.
Te, suomalaiset maailmalla, olette keskeisessä asemassa vaikuttamassa siihen, millainen kuva Suomesta muodostuu. Riippumatta siitä, oletteko asettuneet ulkomaille pysyvästi vai määräajaksi, te kaikki teette tärkeää työtä Suomen ja suomalaisuuden lähettiläinä. Te myös välitätte Suomeen ulkomailla saamianne vaikutteita ja rikastutatte näin suomalaisuutta. Teidän tekemänne työ ja luomanne verkostot ovat korvaamattomia.Suomelle on tärkeää, että teidän ulkosuomalaisten siteet kotimaahan säilyvät. Kaikki te elätte, työskentelette ja toimitte kansallisina vähemmistöinä nykyisissä asuinmaissanne. Toivon, että voitte tässä ominaisuudessa kertoa kokemuksistanne Suomelle, joka on yhä varsin yhtenäisen kulttuurin maa hyvin pienine etnisine vähemmistöineen - mutta vääjäämättä muuttumassa yhä monikulttuurisemmaksi. Te tunnette sen voiman ja mahdollisuudet, joita taustaltaan erilaiset ihmiset voivat yhteiskunnalle antaa. Meillä Suomessa voisi olla siitä opittavaa.
Lämmin tervehdykseni Suomen 90. itsenäisyyspäivänä!
Tarja Halonen
Tasavallan presidentti

Monday, 26 November 2007

Adult Finnish Classes

Dear student
The course we run is based on a TV program of Finnish. You can view further information and extra exercises on http://www,yle.fi/opinportti/supisuomea. We use the book Supisuomea and the accompanying CDs and a DVD. To purchase the book , let me know prior to 15.01.08 and I will place a bulk order. The price depends on the number of items ordered, as we'll have to allow for exchange rates and postage of 25 Euros per order.

School Days and times

Class times: 8.45 am - 10.45 am

Term I: 29.01.08 - 04.04.08
02.02.08; 16.02.08; 01.03.08; 15.03.08; 29.03.08

Term II: 15.04.08 - 27.06.08
19.04.08; 03.05.08; 17.05.08; 31.05.08; 14.06.08

Term III: 15.07.08 - 19.09.08
19.07.08; 02.08.08; 16.08.08; 30.08.08; 13.09.08

Term IV: 06.10.08 - 12.12.08
11.10.08; 25.10.08; 08.11.08; 22.11.08; 06.12.08

Tuition Fees
Payable in advance to the school's bank account

Stationery fee $10.00/year
Tuition $100.00/term ($20.00/lesson)

For bank detail see Welcome 2008

Monday, 19 November 2007

Tervetuloa / Welcome 2008

Hyvät Vanhemmat!
Ilmoittakaa sähköpostilla 13.01.08 mennessä, jos teidän lapset ovat tulossa Brisbanen Suomi-kouluun 2008. Ilmoittautumiskaavakkeet voi täyttää ensimmäisenä koulupäivänä koulussa. Koulumaksut ja kirjoitustarvikemaksut maksetaan etukäteen puoleksi vuodeksi suoraan koulun pankkitilille.

Dear Parents!
Please notify us by email by 13.01.08, if your children are going to be attending the Brisbane Finnish School in 2008. The enrolment forms can be filled on the first day at school. The school and stationery fees are to be paid in advance for the semester (half year) into the school's bank account.

Koulupäivät ja ajat/School days and times

Kouluajat/School times: 11.00 - 13.00
(Välipala/Snack break 12.00 - 12.15)

Lukukausi/Term I : 29.01.08 - 04.04.08
02.02.08; 16.02.08; 01.03.08; 15.03.08; 29.03.08

Lukukausi/Term II: 15.04.08 - 27.06.08
19.04.08; 03.05.08; 17.05.08; 31.05.08; 14.06.08

Lukukausi/Term III: 15.07.08 - 19.09.08
19.o7.08; 02.08.08; 16.08.08; 30.08.08; 13.09.08

Lukukausi/Term IV: 06.10.08 - 12.12.08
11.10.08; 25.10.08; 08.11.08; 22.11.08; 06.12.08

Koulumaksut/School fees
Ensimmäinen lapsi/First child - $40.00 ($20.00 lukukausi/term)
Toinen lapsi/Second child - $20.00 ($10.00 lukukausi/term)
Kolmas lapsi/Third child - $20.00 ($10.00 lukukausi/term)
Neljäs+ lapsi/Fourth+ child - VAPAA/FREE

Kirjoitustarvikemaksu/Stationery fee
$10.00 jokaiselta lapselta koko vuodelle/per each child for the whole year

Yhteydenotto/Contact
anja.falla@hotmail.com

Pankkitiedot/Bank Details
Account Name: Brisbane Finnish School Brisbanen Suomi-koulu
Bank: Westpac
Branch: Ashmore, QLD
BSB Number: 034230
Account Number: 273640
Payment reference: Student's name

Saturday, 20 October 2007

Koulupäivät 4. lukukausi 2007/ School days term 4 2007

13.10.07
27.10.07
10.11.07
24.11.07
08.12.07 - Itsenäisyyspäiväjuhla / pikkujoulu koko perheelle
Independence Day Celebration/Little Christmas for the whole family

Thursday, 14 June 2007

Opettajat/The teachers

Opettajamme elokuun 2007 alusta ovat/Our teachers from the beginning of August are

Isojen ryhmä/Older students’ group
- Anja Falla (koulun vastuuopettaja)
- Tuula Olin
- Jaana Kirjavainen
Pienten ryhmä/Younger students’ group
- Henna Halonen
- Liisa Kukkonen
- Leena Maria Heikkola
Aikuisten ryhmä/Adult's group
-Anja Falla

Toimintapäivä 16.6.07 / Workshop day 16.6.07

Tämän lukukauden viimeinen koulupäivä on lauantaina 16.6.2007, jolloin vietämme koko perheen yhteistä toimintapäivää klo 11 alkaen. Tervetuloa! Sen jälkeen jäämme lomalle muutamaksi viikoksi, ja kolmas lukukausi alkaa heinäkuussa eli lauantaina 14.7.2007.

Toimintapäivänä 16.6. järjestämme erilaisia rasteja, joilla on mm. musiikkia, pelejä, leikkejä, draamaa ja vesivärimaalausta. Päivän päätteeksi pidetään piknik sisätiloissa (klo 12-13, mahdollisesti jatkoajalla).

Rasteja kierretään 3 – 5 oppilaan ryhmissä, ja jokaiseen ryhmään tarvitaan 1 – 2 vanhempaa kulkemaan lasten mukana rastilta toiselle ja auttamaan heitä tekemään rastien tehtävät. Opettajat ja apuopettajat hoitavat rastin valvomisen ja neuvovat mitä niillä tehdään. Kaikki rastit tehdään ulkona.

Sisällä olevissa ”bonusrasteissa” (mm. Twister ja keilapeli) ei ole valvojaa, joten ryhmät voivat mennä niihin vapaasti ryhmässä olevien vanhempien kanssa.

Toivomme, että jokainen perhe tuo seisovaa pöytää varten pientä syömistä. Jos jollain on allergioita, toivomme, että hänelle tuodaan omat eväät. Jokaisen perheen toivotaan myös ottavan mukaan omat astiat ja juomat.

Piknik järjestetään sisällä, jonne katetaan iso, yhteinen seisova pöytä. Ruokailua varten on tarkoitus laittaa 1 – 2 isoa yhteistä ruokapöytää. Toivomme vanhempien apua sekä seisovan pöydän että ruokailun järjestämisessä.

Apuanne tarvitaan
- rastien pystyttämiseen, pöytien kantamiseen jne.
- seisovan pöydän ja ruokapöytien järkkäämiseen
- loppusiivoukseen ja rastien purkamiseen

Suomalaista musiikkia voi tuoda taustamusiikiksi!

Ystävällisin terveisin,
Anja, Henna, Tarja ja Saana


* * * * * * *

The last school day of the term 2 is next Sat the 16th of June 2007 at 11 am, when we’ll have the workshop day for whole family. You are all welcome! After that we’ll start our holiday for a couple of weeks, and the term 3 will start on Sat the 14th of July.

On workshop day 16.6. we'll have a variety of workshops with different activities including music, games, painting and drama. We’ll finish off with “an indoor picnic”. For the picnic we will have a buffet table where everyone brings a plate. If you have any allergies, please provide your own food. Please bring your own crockery, cutlery and drinks.

We will be going around the stations in group of 3-5 children. Each group needs 1-2 parents to guide them from a station to another and help them to complete the tasks at the stations. The teachers and their helpers are in charge of the tasks at each stations. All the stations will be placed outdoors.

There will be a couple of bonus stations indoors which function with the help of the parents guiding the group. These activities include Twister and a bowling game.

Parents’ help is needed to:
- Set up the stations: carry tables outside etc.
- Set up the “buffet table” and other tables indoors.
- Afterwards clear up the stations and the tables indoors and clean up the place.

See you there!

Cheers,
Anja, Henna, Tarja and Saana

Friday, 25 May 2007

Teemapäivä 16.6. Themeday

Tapaamme seuraavan kerran lauantaina 2.6.2007, jolloin on "tavallinen" koulupäivä.

Sitä seuraavana koulupäivänä eli lauantaina 16.6.2007 klo 11 – 13 järjestämme koko perheen yhteisen tapahtumapäivän Suomi-talolla (sekä sisällä että pihalla). Ohjelmassa on luvassa työpajoja ja tehtävärasteja, musiikkia ja mölkynpeluuta, teatterileikkiä ja vesivärimaalausta. Lopuksi on yhteinen piknik ja BBQ.

Tarkoitus olisi, että lapset kiertäisivät tehtävärasteja 3 – 5 lapsen porukoissa, ja ainakin pienimpien apuna olisi aikuinen. Isompien ryhmän oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat yhden rastin pienemmille.

Piknikkiä varten jokaisen perheen tulisi tuoda eväitä ja juomista – suunnitelmat ovat vielä vähän kesken, mutta jonkinsorttiset nyyttikestit ja yhteinen seisova pöytä voisivat olla hyvä juttu. Ja BBQ pystytään järjestämään, mikäli joku tuo BBQ:n mukanaan! Vapaaehtoiset ilmoittautukaa Tarjalle.

Apuanne kaivataan ainakin
- Pöytien ja tuolien kantamiseen
- Rastien kiertämiseen lasten kanssa (menee luontevimmin varmaan niin, että jokainen kiertää omiensa kanssa)
- Mahdollisesti tehtävarastien järjestämiseen
- Yhteisen piknikin ja seisovan pöydän järkkäämiseen
- Paikkojen siivoamiseen tapahtuman jälkeen


Tiedotamme vielä lisää, kunhan suunnitelmat tästä vielä selkiytyvät.

* * * * *
We'll meet next time on Sat 2.6.2007.

On next school day Sat 16.6.2007 at 11 am – 1 pm we’ll have a workshop day for whole family at the Finnish Hall. We’ve planned to have different workshops for children, music, playing “mölkky”, etc. In the end we’ll have a bring-a-dish picnic and BBQ. Again we’ll need your parents to give a hand with the workshops, and the picnic. There will be more information later.

Tuesday, 15 May 2007

Vanhempien apua kaivataan, Help needed from the parents

Hyvät Vanhemmat,

Suomikoulun aikana meillä vanhemmilla on yleensä käytössämme Suomitalon kirjastohuone. Olette tervetulleita juttelemaan ja vaihtamaan kuulumisia. Jotta opettajat voisivat keskittyä opettamiseen, toivomme apuanne koulupäivien aikana mm. seuraaviin tehtäviin:

- Koulun kirjojen päällystäminen
- Kirjojen ja pelien luettelointi
- Tiedotteiden liimaaminen lasten vihkoihin
- Pöytien ja tuolien kantaminen varastoon koulun jälkeen
- Loppusiivous (lattian harjaus)

Toivomme, että voisitte osallistua ainakin silloin tällöin. Lisäksi tarvittaisiin erilaisia askartelutarvikkeita ja paperia koululaisten käyttöön. Voitte avustaa koulua myös tuomalla lainaksi pelejä, kirjoja ja leluja.

Terveisin,

johtokunnassa toimivat vanhemmat eli Elina Juusola-Halonen, Kaisa Kallinen, Mervi Lantiainen, Merja Ruutu ja Tuula Olin
_____________________________________________

Dear Parents,

During the time of Finnish School the parents can usually stay in the library room of Finnish Hall. You are welcome to join us for a chat or catch up. To let the teachers concentrate in teaching we hope you could give us a hand with a few tasks we have during the school days:

- Covering of the books of the school
- Listing of the books and games
- Clueing of the notes to the exercise-books
- Carrying the tables and chairs to the storage room after school
- Cleaning the hall floor after school

We hope you can join us every once in a while to help with these tasks. The school would also need some crafting accessories and paper. You can contribute also by lending games, books, and toys.

Best Regards,

Parents from school board, Elina Juusola-Halonen, Kaisa Kallinen, Mervi Lantiainen, Merja Ruutu and Tuula Olin

Saturday, 21 April 2007

Tervetuloa Brisbanen Suomikoulun sivuille!

Hei,

Näiltä sivuilta löydät tietoa Brisbanen Suomikoulusta.

Kokoonnumme lauantaisin joka toinen viikko klo 11.00 – 13.00 Brisbanen Suomi-talolla (62 Newnham Road, Mt Gravatt).

Toimimme QLD:n koulujen aikataulujen ja loma-aikojen mukaan. Meillä on siis neljä lukukautta, ja vuonna 2007 on noin 20 koulupäivää.

Oppilaamme ovat 3 -18 -vuotiaita lapsia ja nuoria. Aikuisten ryhmä toimii samoina lauantaina 8.45-10.45. Aikuisten ryhmän opettajana on Anja Falla (anja.falla(at)hotmail.com)

Koulun lukukausimaksu on sovittu yhdessä vanhempien kanssa. Se noudattaa samaa linjaa muiden Australian Suomi-koulujen kanssa.

o Perheen 1. lapsi $ 20/lukukausi = $ 80/vuosi
o Perheen 2. lapsi $ 10/lukukausi = $ 40/vuosi
o Perheen 3. lapsi ilmainen

Koululla on tällä hetkellä neljä opettajaa, joilla kaikilla on opetus- tai kasvatusalan tutkinto joko suoritettuna tai työn alla. Opettajamme ovat:

- Tarja Lamberg ja Henna Halonen (3 - 8 -vuotiaitten ryhmä)
- Anja Falla ja Saana Stenvall (9 - 18 -vuotiaitten ryhmä)


Yhdyshenkilönä toimii Anja Falla (mobile: 0412860454; anja.falla@hotmail.com)