Wednesday, 7 October 2009

Muuttunut koulupäiväjärjestys alkaen 10.10.09/ Changes to school day

Lukukauden IV 2009 alusta vietämme osan koulupäivästä yhdessä ryhmässä. Tässä tutustumme paremmin toisiimme ja voimme opetella yhteisiä lauluja ja leikkejä. Lapset (ja vanhemmat) tuntevat kuuluvansa isoon Brisbanen Suomi-kouluperheeseen! Olemme myös, viimein ja vihdoin, antaneet ryhmillemme nimet! Näitä yhteisiä tuokioita päivän alussa ja lopussa kutsutaan ’marjasopaksi’. Siis ryhmät ovat nimetty marjoiksi:
0-3-vuotiaat – mustikat - (Outi)
3-5-vuotiaat – vatut /vadelmat - (Virpi ja Auri)
6-18-vuotiaat – lakat/suomuuraimet - (Anja ja Vilma)


From the beginning of term IV 2009 we are going to spend part of the school day together as one group. In here we get to know each other better and learn songs and games together. The children (and their parents) will feel that they all belong to one big
Brisbane Finnish School family. We have also, finally, named our groups! These group gatherings in the beginning and end of the day are called 'berry soup'. So, the groups are named after berries:
0-3 year olds - mustikat (blueberries) - (Outi)
3-5 year olds - vatut/vadelmat (raspberries) - (Virpi and Auri)
6-18 year olds - lakat/suomuuraimet (cloudberries) - (Anja and Vilma)

Päivän rutiini:
11.00 - 11.15 - marjasoppa *aloitetaan tasan klo 11.00*, muista olla koulussa ajoissa!
(Tuolit järjestetään isoon piiriin keskelle lattiaa päivän alussa. Ne voi kasata tai vain siirtää sivuun tuntien ajaksi, koska ne tarvitaan taas päivän lopussa.)


The berry soup will commence on the dot 11.00 am, remember to be at the school in time! (The chairs are placed in a circle in the middle of the floor at the beginning of the day. They can be collected in a pile or just moved to the side for the class time, as they are required again at the end of the day.)

Alkulaulu (sävel: Piippolan vaarilla oli talo)
Tervetuloa Suomi-kouluun
terve, terve taas!
Täällä me opitaan suomen kieltä,
kun me tavataan.
Lauluja siellä
leikkejä täällä,
loruja, satuja
kaikki suomen kielellä,
nyt siis aletaan.


· Syntymäpäivät
o lauletaan ’Paljon onnea vaan’
· Kuulumiset /uutiset
· Villen matkalaukku
o Luetaan kirjeet
o Annetaan laukku seuraavalle oppilaalle
· Yhteinen laulu/laululeikki
· Mennään omiin ryhmiin

11.15 - 12.00 -kielen opetusta (satuja, loruja, laululeikkejä jne.)

12.00 - 12.15 -välipala

12.15 - 12.45 -askartelua, sisä- tai ulkopelejä, DVDn katselua

12.45 - 13.00 -marjasoppa
· Näytetään / kerrotaan tunnilla opituista asioista
· Yhteinen läululeikki
· Muistutuksia seuraavalle koulupäivälle


· Loppulaulu (sävel: Tuiki, tuiki tähtönen – Twinkle, twinkle little star)

Suomi-koulu loppuu nyt,
Päivä on taas päättynyt.
Leikit ja laulut on laulettu tehtävätkin tehty on.
Hauskaa viikonloppua kaikille,
Ensi kerralla taapamme.


· Loppulaulua laulaessamme seistään suuressa piirissä käsi kädessä. Kädet ovat ensin ristissä edessä ja laulun lopussa kaikki kääntyvät ympäri oikaisten kätensä.