Saturday, 6 December 2008

Itsenäisyyspäivätervehdys / Independence Day Greetings

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivätervehdys ulkosuomalaisilleyhteisöille 6.12.2008

Suomi on tänä päivänä osa yhä kansainvälisempää maailmaa; olemme jäsenenä Euroopan unionissa ja olemme aktiivisesti mukana kansainvälisissä järjestöissä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien toiminnassa. Myös talouselämämme ja järjestötoimintamme on kansainvälistynyt globalisaation myötä.
Tämä näkyy lisääntyneenä liikkuvuutena. Suomesta mennään ja Suomeen tullaan työtehtäviin, opiskelemaan, eläkepäiviä viettämään. Ihmiset liikkuvat maasta toiseen jokaisessa elämänkaarensa vaiheessa.
Te, suomalaiset maailmalla, olette keskeisesti vaikuttamassa siihen, millainen kuva Suomesta muodostuu. Jokainen teistä tekee tärkeää työtä Suomen ja suomalaisuuden lähettiläinä. Te myös välitätte Suomeen ulkomailla saamianne vaikutteita ja rikastutatte näin suomalaisuutta. Teidän tekemänne työ ja luomanne verkostot ovat korvaamattomia. Suomelle on tärkeää, ettäteidän ulkosuomalaisten siteet kotimaahan säilyvät.

Lämmin tervehdykseni Suomen 91. itsenäisyyspäivänä!
Tarja Halonen
Tasavallan presidentti

Independence Day greetings from the President of the Republic of Finland toexpatriate Finnish communities, 6 December 2008


Finland is today part of an increasingly globalised world. We are a Member State of the European Union and we are actively involved in international organisations, such as the United Nations. Our economy and organizations have also become more international as a result of globalisation.
This can be seen in the increased mobility. People move in and out of Finland for work, to study and for their retirement. People move from one country to another during all stages of their lives.
You, Finns abroad, have a central role in influencing what kind of image people will have of Finland. You all do important work as an ambassador forFinland and Finnish culture. You also share your experiences from abroad toFinland, and thus enrich Finnishness. Your work and the networks you have created are invaluable. It is important for Finland that you maintain your ties to your home country.

I send you my warmest greetings on the 91st anniversary of Finland's independence.
Tarja Halonen
President of the Republic of Finland