Wednesday, 11 February 2009

Alle 3-vuotiaitten ryhmä / Group for under 3s

Brisbanen Suomi-koulun yhteydessä alkaa kokoontumaan alle 3-vuotiaiden leikki- ja lauluryhmä. Opettelemme niin perinteisiä leikkejä, lauluja ja loruja kuin uudempaakin tuotantoa kirjasta Vauvan vaaka. Ryhmän tarkoituksena on tarjota pienillekin lapsille mahdollisuus kuulla ja oppia suomenkieltä sekä vanhemmille tavata muita suomenkielisiä vanhempia. Ryhmän vetäjänä toimii Outi Moore, 15-kuukautta vanhan Matildan äiti. Ensimmäinen ryhmän kokoontuminen on 28. helmikuuta alkaen klo 11:00. Lapset voivat tuoda mukanaan omia helistimiä ja kalistimia. Mikäli haluat asiasta lisätietoja voit ottaa yhteyttä Outiin email:odelius75@yahoo.com tai puhelimitse 07 3281 3437.

A new play and song group for under 3 year olds begins at the Brisbane Finnish School. We'll learn traditional games, songs and poems as well as newer compositions from a book 'Vauvan vaaka'. The aim of the group is to allow the younger children to hear and learn Finnish as well as for the parents to meet other Finnish speakers. The group is lead by Outi Moore, the mother of 15 month old Matilda. The first meeting will be on the 28th February starting at 11.00 am. The children can bring along their favourite rattles and clackers. If you need further information, feel free to contact Outi by email:
odelius75@yahoo.com or by phone: 07 3281 3437.